Agència de Col·locació nº0900000307

Les Agències de Col·locació són entitats que col·laboren amb els Serveis Públics de Programa d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball de persones en situació d’atur en col·laboració amb agències de col·locació

Descripció:

El 2019 FOINTEC Informàtica es va constituir com a agència de col·locació núm. 0900000307, fet que suposa que aquelles persones que no reuneixin el perfil que requereixen els programes que tenim actius, també poden ser ateses pels tècnics de l’entitat perquè puguin rebre un assessorament en matèria d’orientació i inserció laboral i poder optar a la borsa de treball del centre.

Objectiu:

Les accions a desenvolupar tenen com a objectiu principal la intermediació i la inserció de les persones participants, per la qual cosa les accions principals estan centrades en la recerca d’ofertes, en la derivació de les candidatures i en la preparació d’entrevistes de treball.

Què oferim:

  • Accions de prospecció d’empreses per a la captació de les ofertes on es deriven les candidatures de les persones assignades a l’agència de col·locació.
  • Accions relacionades amb la valoració del perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional amb relació als requeriments i les característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció esmentades al punt anterior.
  • Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència de col·locació amb les empreses i les persones candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació.
  • Accions de preparació de les entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades per l’agència de col·locació.
  • Accions per a la millora dels resultats dintermediació dirigides a reforçar la intermediació laboral de les persones.
  • Informació, assessorament i sensibilització a les empreses per ser més inclusives.
  • Valorar les necessitats mínimes dadaptació del lloc de treball que ocupi.
  • Seguiment del procés dinserció mitjançant entrevistes amb les persones treballadores seleccionades i el personal de l’empresa, amb l’objectiu de vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats en cas que es produeixin.

Per obtenir més Informació Contacta amb Nosaltres

Agència de col·locació
nº 0900000307

C/ Doctora Castells, 1
25001 Lleida

Tens cap dubte? Estarem encantats d’atendre’t per telèfon.

973 213 110

Si necessites que t’enviem més informació pots sol·licitar-ho a info@fointec.com o emplenant el formulari.