POLITICA DE PRIVADESA

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de domini web ca FOINTEC INFORMATICA SLU (d’ara endavant FOINTEC ), amb domicili a aquests efectes al c/ Doctora Castells número 1 de Lleida C.I.F.: B25378027 inscrita al Registre Mercantil de Lleida. Correu electrònic de contacte: info@fointec.com del lloc web

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de FOINTEC atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. ÚS DEL PORTAL

www.fointec.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a FOINTEC o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, FOINTEC no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

FOINTEC compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a FOINTEC, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, FOINTEC informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FOINTEC per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FOINTEC o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FOINTEC. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FOINTEC. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FOINTEC.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FOINTEC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

FOINTEC es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

8. ENLLAÇOS

En cas que a www.fointec.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, FOINTEC no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas FOINTEC assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

FOINTEC es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

FOINTEC perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

FOINTEC podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. Que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FOINTEC i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FOINTEC INFORMATICA SLU “FOINTEC”-les seves dades identificatives, juntament amb les de les altres societats del Grup FOINTEC, us informen, i l’Usuari consenteix que:

“Totes les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris a través dels formularis o correus electrònics de recollida de dades de la Web FOINTEC seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal el responsable del qual FOINTEC. Els camps de les vostres dades personals sol·licitades en els esmentats formularis assenyalats amb asterisc són obligatoris i, per tant, si l’Usuari no facilita aquestes dades, FOINTEC podrà denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.

“FOINTEC tracta les dades personals facilitades de forma confidencial i amb la finalitat de: promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les societats del Grup FOINTEC al final relacionades, (ii) autoritzar l’enviament per correu ordinari o per comunicació electrònica ( correu electrònic i SMS, aquest últim és un missatge curt de text al telèfon mòbil) dinformació relativa a qualsevol aspecte anterior.

“Fent clic al botó” Enviar “o” Continuar “del corresponent anterior formulari, l’Usuari autoritza de forma expressa la cessió de les vostres dades personals sol·licitades a les finalitats abans relacionades ia favor de qualsevol de les entitats abans esmentades. Així mateix, mantenint les marques allà on correspon i fent clic al botó “Enviar” del corresponent formulari o correu electrònic, l’Usuari autoritza de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic , SMS o qualsevol altre mitjà. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius.

“FOINTEC cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats abans esmentades. En qualsevol cas, l’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a aquest efecte per correu ordinari a l’adreça de FOINTEC al carrer Doctora Castells, 1, altell. 1, 25001 Lleida, o per correu electrònic a info@fointec.com, indicant expressament el dret concret que vol exercitar