Certificació Microsoft Office Specialist (MOS)

Detalls de certificació

Microsoft Office Specialist, més conegut per les sigles MOS, és l’estàndard de certificació mundialment reconegut que acredita l’habilitat en el maneig de les eines Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote i SharePoint.

Es tracta de l’únic programa de certificació aprovat per Microsoft per mesurar i avaluar la capacitat dels usuaris, ajudant així a cobrir la demanda de personal qualificat que sorgeix als llocs de treball.

Certificació Specialist Associate o Expert

En aquesta nova versió els estudiants encara obtenen una certificació per cada examen que aproven, però, si un estudiant obté tres de les quatre certificacions “Associate: disponibles, es convertirà en un Especialista de Microsoft Office – “Associate” i obtindrà una certificació addicional pel seu èxit. Si els estudiants volen avançar encara més i obtenir la seva certificació “Associate” i dues de les tres certificacions “Expert” disponibles, es convertiran en Especialista de Microsoft Office – “Expert” i obtindran la certificació més alta dins del Programa d’Especialista de Microsoft Office .

Novetats

Office 365 i els exàmens d’Office 2019 inclouen noves característiques, com ara:

  • Models 3D
  • Animacions Morph
  • Zoom de Diapositives
  • Noves funcions d’Excel
  • “Tinta”

A més, els exàmens de l’Office 365 i l’Office 2019 s’han assignat a un conjunt de dominis objectius revisats per reflectir les habilitats necessàries al lloc de treball modern d’avui. Per tant, els estudiants s’avaluen al mateix examen sense importar quina aplicació de l’Office s’estigui utilitzant.

Els candidats que aconsegueixin superar algun dels exàmens MOS obtindran un certificat expedit per Microsoft.

Microsoft Office 2019 / Office 365

MOS 2019 – CERTIFICACIÓ

Aquest examen mesura la competència en laplicació correcta de les característiques principals de Word en crear i editar documents per a una varietat de propòsits i situacions. L’examen cobreix la capacitat de crear i mantenir informes d’aspecte professional, butlletins de diverses columnes, currículums i correspondència comercial. MO-100 Microsoft Word

Aquest examen mesura la competència en els fonaments de crear i administrar fulls de treball i llibres de treball, crear cel·les i rangs, crear taules, aplicar fórmules i funcions i crear gràfics i objectes. L’examen cobreix la capacitat de crear i editar un llibre de treball amb diversos fulls i fer servir un element gràfic per representar dades visualment. Els exemples de llibres de treball inclouen pressupostos d’aspecte professional, estats financers, quadres de rendiment de l’equip, factures de vendes i registres d’entrada de dades. MO-200 Microsoft Excel

Aquest examen mesura la competència per crear, editar i millorar presentacions i presentacions de diapositives, inclosa la capacitat de crear i administrar presentacions, inserir i formatar formes i diapositives, crear contingut de diapositives, aplicar transicions i animacions i administrar múltiples presentacions. Els exemples de presentació inclouen presentacions de vendes de nivell professional, capacitació d’empleats, materials d’instrucció i presentacions de diapositives als quioscos. MO-300 Microsoft PowerPoint

Aquest examen mesura la competència per personalitzar el contingut del missatge del format de la interfície d’usuari d’Outlook, crear o inserir elements gràfics i enviar i respondre correus electrònics i sol·licituds de reunió. L’examen cobreix la capacitat de millorar la correspondència professional, de crear calendaris i de programar cites. Els exemples d’aplicació inclouen la coordinació de recursos de construcció, l’enviament de missatges per a campanyes de màrqueting, la planificació de reunions del personal i l’assignació d’elements d’acció de la reunió. MO-400 Microsoft Outlook

Aquest examen està destinat a candidats que comencen a treballar amb dades al núvol. Els candidats per a aquest examen han de tenir un coneixement bàsic dels conceptes bàsics de dades i com s’implementen mitjançant els serveis de dades de Microsoft Azure, i han d’estar familiaritzats amb els conceptes de dades relacionals i no relacionals i diferents tipus de càrregues de treball de dades, com transaccionals o analítics. MO-500 Microsoft Access Expert

MOS 2019 – CERTIFICACIÓ EXPERT

Aquest examen mesura la competència en la creació i gestió de documents professionals per a una varietat de propòsits i situacions especialitzades. L’examen cobreix la capacitat de personalitzar els entorns de Word per satisfer les necessitats del projecte i millorar-ne la productivitat. Entre els exemples de documents de nivell expert hi ha un pla de negoci, un informe de recerca, un llibre, un fullet especialitzat i un correu d’enviament massiu. MO-101 Microsoft Word Expert

Aquest examen mesura la competència en la creació, gestió i distribució de fulls de càlcul professionals per a una varietat de propòsits i situacions especialitzades. L’examen cobreix la capacitat de personalitzar els entorns Excel per satisfer les necessitats del projecte i millorar la productivitat. Entre els exemples de fulls de càlcul s’hi inclouen plantilles empresarials personalitzades, gràfics financers de diversos eixos, taules d’amortització i programacions d’inventari. MO-201 Microsoft Excel Expert

Vull certificar-me

Més informació