AVIS LEGAL

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FOINTEC INFORMATICA, S.L. amb CIF B25378027 i domicili social situat a C/ DOCTORA CASTELLS, Nº 1, 25001-LLEIDA amb la finalitat de COMERÇ ELECTRÒNIC; GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA; ALTRES FINALITATS.

Les dades obtingudes a través dels formularis d’aquesta pàgina no seran cedides a terceres empreses. L’empresa pot fer-les servir per enviar comunicacions comercials, informació de productes o campanyes de fidelització de clients.

Fointec informatica ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i aquests nivells estaran d’acord amb l’evolució de l’estat de la tècnica i la legislació vigent.

Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com revocar el consentiment prestat, dirigint la vostra petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic admin@fointec.com i es pot adreçar a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa en funció de les novetats legislatives, jurisprudencials o d’autoregulació que es produeixin. Aquestes modificacions seran anunciades en aquesta pàgina amb una antelació raonable a la seva entrada en vigor.