Formació Empreses

Diseñamos planes de acción formativa a medida eimpartimos la acción formativa in company o en nuestras instalaciones. Dissenyem plans d’acció formativa a mesura i impartimos l’acció formativa in company o en les nostres instal·lacions.

La nostra oferta formativa és molt àmplia, engloba totes les àrees de l’empresa: aplicacions informàtiques, idiomes, gestió administrativa, xarxes socials, disseny web, atenció al client, coaching…

La formació a empreses és un pilar bàsic per a aquestes, i aquestes, han de fer un esforç per a analitzar els seus punts febles i reforçar-los a través de les eines que ofereix la formació.

Per a l’empresa, la formació incrementa la productivitat dels treballadors, augmenta la seva motivació, genera major confiança en la pròpia organització, suscita un sentiment d’adhesió i pertinença a l’empresa, disminueix la sensació d’estancament professional i augmenta els períodes de permanència en l’empresa.

La formació contínua del treballador

Un cop que la teva empresa s’ha enlairat necessitaràs envoltar-te de professionals qualificats.
Un consell: a l’hora de contractar no et centris exclusivament en els seus títols o en la seva experiència prèvia. És molt important que esbrinis si té inquietud, si es preocupa per mantenir-se actualitzat, si té la capacitat d’aprendre nous coneixements i adaptar-se a les noves tecnologies. Deia Charles Darwin: “Les espècies que sobreviuen no són les més fortes, ni les més ràpides, ni les més intel·ligents; sinó aquelles que s’adapten millor al canvi”.

I és que millorar la formació i la preparació no ha de ser només una demanda als treballadors, sinó també de les empreses que pretenen ser competitives. Per a això és imprescindible tenir equips reciclats i adaptats a les circumstàncies del moment.

5 avantatges d’apostar per la formació contínua

1.- Aprofitar-se dels canvis tecnològics

Tots els nínxols de mercat evolucionen diàriament. Tant se val que la teva empresa estigui involucrada en tecnologia punta com la robòtica o que es tracti d’una botiga local que ven fruita i verdura. Sempre hi ha maneres de millorar utilitzant la tecnologia. Potser pots ser líder a la teva ciutat si ets el primer fruiter que ven a domicili?

2.- Augmentar la productivitat dels treballadors

La formació dels treballadors augmenta la qualitat dels serveis i productes, incrementa la productivitat i la fidelitat del treballador, millora el tracte, la satisfacció i la fidelització del client.

El personal format és molt més eficaç a la feina. D’una banda, adquireixen les habilitats, tècniques i coneixements necessaris. I, de l’altra, estan més motivats ja que, a més de veure millors resultats a la feina, senten que l’empresa es preocupa per ells. Així, la fidelitat a la companyia també augmenta.

3.- Reducció de les despeses per supervisió

Més formació dels treballadors equival a menys supervisió. En incrementar-se la fidelitat dels empleats, la rotació disminuirà. Per tant, tindrem una plantilla millor formada i amb més experiència a la nostra empresa. Per això no necessitaran tanta supervisió i, de vegades, cap en absolut. Això implica que els empresaris tindrem més temps per dedicar-nos a millorar el producte. En conseqüència, la nostra productivitat augmentarà.

4.- Més eficiència i millors resultats

Els empleats ben formats seran més eficients en els seus respectius treballs. Faran més tasques al mateix temps i, a més, les faran millor. Així, com a empresa serem capaços d’abastar més clients, augmentant la facturació i els beneficis. Ara tenim un negoci escalable.

5.- Estratègia per atraure el talent

Pensem en els desenvolupadors web per un moment. On voldrien treballar? Probablement a Google o Facebook. I és que aquestes i altres empreses tecnològiques tenen la reputació d’invertir en la formació del treballador perquè avancin i promocionin dins de la companyia.

Tot això es basa en els programes de formació contínua. No sols et beneficiarà a tu i a tots els treballadors que ja tens en plantilla, sinó que t’ajudarà a atreure el talent que el teu negoci necessita per a continuar creixent.

Les persones constitueixen l’eix principal de totes les organitzacions, ja que són elles les que han d’aconseguir aconseguir els objectius proposats per les empreses.

Per això és convenient que les empreses utilitzin la formació com a eina per a millorar les capacitats i coneixements dels seus treballadors sent a més el cost formatiu relativament baix tenint en compte els resultats que pot aportar a l’empresa, podent estar aquesta formació fins i tot bonificada fins el 100% a través de les assegurances socials (Formació Programada per a empreses) a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).