MO-100: Microsoft Word

Import examen

100,00 €

Els nostres cursos subvencionats inclouen l’examen oficial

MO-100: Microsoft Word (Office 2019)

L’examen cobreix l’habilitat de crear i mantenir informes d’aparença professional, butlletins amb diverses columnes, currículum vitae i correspondència comercial. S’espera que els candidats demostrin l’aplicació correcta de les característiques principals del Word i completin les tasques de manera independent.

Aptituds avaluades

  • Administració de documents (20-25%)
  • Inserció i format de textos, paràgrafs i seccions (20-25%)
  • Administració de taules i llistes (15-20 %)
  • Creació i administració de referències (5-10%)
  • Inserció i format d’elements gràfics (15-20%)
  • Administració de la col·laboració de documents (5-10 %)