MO-200: Microsoft Excel

Import examen

100,00 €

Els nostres cursos subvencionats inclouen l’examen oficial

MO-200: Microsoft Excel (Office 2019)

L’examen contempla l’habilitat de crear i editar un llibre amb múltiples fulls i fer servir un element gràfic per representar les dades de manera visual. Els exemples de fulls de càlcul inclouen pressupostos d’aparença professional, estats financers, gràfics de rendiment de l’equip, factures de vendes i registres d’entrada de dades. S’espera que els candidats demostrin l’aplicació correcta de les principals característiques d’Excel i completin les tasques de forma independent.

Aptituds avaluades

  • Administració de documents (20-25%)
  • Inserció i format de textos, paràgrafs i seccions (20-25%)
  • Administració de taules i llistes (15-20 %)
  • Creació i administració de referències (5-10%)
  • Inserció i format d’elements gràfics (15-20%)
  • Administració de la col·laboració de documents (5-10 %)