MO-201: Microsoft Excel Expert

Import examen

100,00 €

Els nostres cursos subvencionats inclouen l’examen oficial

MO-201: Microsoft Excel Expert (Office 2019)

L’examen cobreix la capacitat de personalitzar els entorns Excel per satisfer les necessitats del projecte i millorar la productivitat. Entre els exemples de fulls de càlcul s’hi inclouen plantilles empresarials personalitzades, gràfics financers de diversos eixos, taules d’amortització i programacions d’inventari. S’espera que els candidats demostrin l’aplicació correcta de les principals característiques d’Excel a nivell expert i completin les tasques de forma independent.

Aptituds avaluades

  • Administració de les opcions i els ajustaments de llibre de treball (15-20 %)
  • Administració i format de dades (20-25%)
  • Creació de fórmules i macros avançades (30-35%)
  • Administració de taules i quadres avançats (25-30%)