MO-300: Microsoft PowerPoint

Import examen

100,00 €

Els nostres cursos subvencionats inclouen l’examen oficial

MO-300: Microsoft PowerPoint (Office 2019)

Aquest examen cobreix la capacitat de crear i administrar presentacions, inserir i formatar formes i diapositives, crear contingut de diapositives, aplicar transicions i animacions i administrar múltiples presentacions. Entre els exemples s’hi inclouen presentacions comercials de nivell professional, formació d’empleats, material educatiu i presentacions de diapositives per a quioscos. S’espera que els candidats demostrin l’aplicació correcta de les característiques principals del PowerPoint i completin les tasques de manera independent.

Aptituds avaluades

  • Administració de presentacions
  • Administració de diapositives
  • Inserció i format de text, formes i imatges
  • Inserció de taules, gràfics, smartArt, models 3D i multimèdia
  • Aplicació de transicions i animacions