MO-400: Microsoft Outlook

Import examen

100,00 €

Els nostres cursos subvencionats inclouen l’examen oficial

MO-400: Microsoft Outlook (Office 2019)

L’examen cobreix la capacitat de millorar la correspondència professional, de crear calendaris i de programar cites. Els exemples d’aplicacions inclouen coordinar els recursos de l’edifici, enviar missatges per a campanyes de màrqueting, planificar reunions del personal i assignar elements d’acció. S’espera que els candidats demostrin l’aplicació correcta de les característiques principals d’Outlook i completin les tasques de manera independent.

Aptituds avaluades

  • Administració de la configuració i els processos d’Outlook (15-20%)
  • Administració de missatges (30-35%)
  • Administració de programes (30-35%)
  • Administració de contactes i tasques (15-20%)