MO-500: Microsoft Access Expert

Import examen

100,00 €

Els nostres cursos subvencionats inclouen l’examen oficial

MO-500: Microsoft Access Expert

Aquest examen cobreix la capacitat de crear i mantenir objectes d’Access Database incloent taules, relacions, formularis d’ingrés de dades, informes de nivells múltiples i consultes de taules múltiples. S’espera que els candidats demostrin l’aplicació correcta de les característiques principals de l’Access i completin les tasques de manera independent.

Aptituds avaluades

  • Administració de bases de dades (15-20%)
  • Creació i modificació de taules (25-30%)
  • Creació i modificació de consultes (25-30%)
  • Modificació de formularis a la vista de disseny (10-15 %)
  • Modificació d’informes a la vista de disseny (10-15 %)